Konkursy międzyklasowe
 

 MECZ MATEMATYCZNY KLAS II

„Wszystko jest liczbą”

 
Mecz matematyczny klas drugich
odbył się 14 stycznia 2010r w MGOK-u na 2-5 godz. lekcyjnych. Organizatorami meczu byli nauczyciele matematyki mgr Leszek Potas oraz mgr Lucyna Łuczak.

 Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała Komisja w składzie:

 1. mgr Joanna Stachowiak – dyrektor szkoły – przewodnicząca
 2. mgr Anna Strugała – n-l matematyki – członek
 3. mgr Joanna Tymofiejew - pedagog w szkole

Uczniowie klas pierwszych sprawdzali się w następujących konkurencjach (zostali przydzieleni do konkurencji):

1.      Mecz matematyczny (-5-10pkt.za każde zadanie )

2.      Utwór literacki (0-10pkt.)

3.      Postać Pitagorasa wraz z przedstawieniem (0-10pkt.)

4.     Plakat (0-10pkt)

5.      Inscenizacja (0-10pkt.)

Komisja po ocenach poszczególnych konkurencji i zsumowaniu punktów ustaliła następujące wyniki: 

I miejsce zajęła klasa II a - 40pkt
II miejsce zajęła klasa II b - po dogrywce 39pkt
III miejsce zajęła klas II d - po dogrywce 39pkt
IV miejsce zajęła klasa II c - 34pkt 

 Wszystkie klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki. Wszyscy zaangażowani w konkurs uczniowie zostali nagrodzeni punktami z zachowania oraz ocenami bardzo dobrymi z matematyki. Klasy otrzymały również punkty do współzawodnictwa klas.

 


SZKOLNY TURNIEJ HISTORYCZNY DLA KLAS I

"MITOLOGIA"

Konkurs historyczny klas pierwszych odbył się 14 stycznia 2009r w MGOK-u na 3 i 4 godz. lekcyjnej. Organizatorem konkursu była mgr Helena Gowdziak-nauczyciel historii.
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała Komisja w składzie:

      1. mgr Helena Gowdziak – przewodnicząca – n-l historii
2.   kol. Dominika Dubiel - uczennica klasy II d
3.      kol. Piotr Cierpiński – uczeń klasy II b
4.      kol. Piotr Kwiatkowski – uczeń klasy II b
5.      kol. Marika Tkaczyk – uczennica klasy II d

Uczniowie klas pierwszych sprawdzali się w następujących konkurencjach:

1. Reklama kultury greckiej – gazetka klasowa
2. Inscenizacja – teatr grecki
3. Prezentacja bogów
4. Krzyżówka
5. Konkurs wiedzy
6. Wywiad z filozofem
7. Rzut do celu
8. Powiedzenia
9. Dodatkowe punkty za postawę

Komisja po ocenach poszczególnych konkurencji i zsumowaniu punktów ustaliła następujące wyniki: 

I miejsce zajęła klasa 1 d
II miejsce zajęła klasa I a
III miejsce zajęła klas I c
IV miejsce zajęła klasa I b

 Na zakończenie zmagań klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy. Wszyscy zaangażowani w konkurs uczniowie zostali nagrodzeni punktami z zachowania oraz ocenami bardzo dobrymi lub dobrymi z aktywności z historii. Klasy otrzymały również punkty do współzawodnictwa klas.

SZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY DLA KLAS III

Konkurs geograficzny klas trzecich odbył się w MGOK-u 17 grudnia 2008r. Organizatorem konkursu była p. mgr Irena Pawlak- nauczycielka geografii. 

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała Komisja w składzie:

 1. mgr Joanna Tymofiejew – przewodnicząca
 2. Martyna Urban - uczennica kl. II d – członek
 3. Aneta Luterek - uczennica kl. II c -członek
 4. Daria Szokała - uczennica kl. II d - członek

Uczniowie  zmierzyli się w następujących konkurencjach:

 • Prezentacja wybranego  kraju

 • Największe zabytki Europy

 • Kultura i obyczaje wybranego państwa europejskiego

 • Konkurs wiedzy o Europie

 • Skecz lub scenka pt. „Wyruszamy w podróż po Europie…”

 • Zaprojektowanie paszportu dla obywatela Unii Europejskiej oraz polski wzór banknotu EURO.

 • Promocja Polski w Unii Europejskiej – czym możemy się pochwalić.

 • Punktacja za wzorową postawę klasy podczas konkursu.

Komisja po ocenach poszczególnych konkurencji i zsumowaniu punktów ustaliła następujące wyniki: 

I miejsce zajęła klasa 3 b
II miejsce zajęła klasa 3 c
III miejsce zajęła klas 3 d
IV miejsce zajęła klasa 3 a

 Klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy. Wszyscy zaangażowani w konkurs uczniowie zostali nagrodzeni punktami z zachowania oraz ocenami bardzo dobrymi z geografii. Klasy otrzymały również punkty do współzawodnictwa klas.

 VIII KONKURS MATEMATYCZNY KLAS I

„Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki”

 
Konkurs matematyczny klas pierwszych odbył się 16 grudnia 2008r w MGOK-u na 2 i 3 godz. lekcyjnej. Organizatorami konkursu byli nauczyciele matematyki mgr Leszek Potas oraz mgr Anna Strugała.

 Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała Komisja w składzie:

 1. mgr Lucyna Łuczak – n-l matematyki – przewodnicząca
 2. mgr Anna Strugała – n-l matematyki – członek
 3. Monika Jeda – uczennica klasy 3d -członek

Uczniowie klas pierwszych sprawdzali się w następujących konkurencjach:

1.      Hymn na cześć matematyki (0-6pkt.)

2.      Rozwiązanie krzyżówki (0-4pkt.)

3.      Szacowanie ilości (0-4pkt.)

4.      Skecz matematyczny ilustrujący zadanie do rozwiązania dla przeciwnych zespołów (inscenizacja 0-6pkt., rozwiązanie 0-1pkt.)

5.      Zapisywanie liczby za pomocą jednej cyfry użytej wielokrotnie (należy ją użyć jej jak najmniej razy) oraz znaków działań (0-4pkt.)

6.      O kim mowa? (1,3,5pkt.)

7.      Tangram (0-4pkt.)

8.      Przestawianie zapałek (0-4pkt.)

9.      Kto ma rację? (0-4pkt.)

10.  Wykonanie plakatu na temat: „Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki” (0-6pkt.)

11.  Zachowanie i doping (0-6pkt.).

Komisja po ocenach poszczególnych konkurencji i zsumowaniu punktów ustaliła następujące wyniki: 

I miejsce zajęła klasa 1 c 
II miejsce zajęła klasa I b
III miejsce zajęła klas I a
IV miejsce zajęła klasa I d

 Zwycięska klasa otrzymała dyplom oraz upominek w postaci cukierków dla całej klasy, a pozostałe klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy. Wszyscy zaangażowani w konkurs uczniowie zostali nagrodzeni punktami z zachowania oraz ocenami bardzo dobrymi z matematyki. Klasy otrzymały również punkty do współzawodnictwa klas.

 


SZKOLNY TURNIEJ HISTORYCZNY DLA KLAS II-ich

"W kręgu renesansu"

Turniej odbył się 28 października 2008r. (piątek) na 5 i 6 lekcji w MGOK. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury.
Uczestnicy turnieju zmierzyli się w następujących konkurencjach:

 • Żywy obraz wybranego przez klasę mistrza renesansu;
 • Konkurs Wiedzy;
 • Wywiad z humanistą;
 • Inscenizacja wybranej fraszki Jana Kochanowskiego;
 • Rozwiązywanie krzyżówki;
 • Prezentacja wynalazku z epoki;
 • Rozróżnianie budowli w stylu renesansowym;
 • Zaprezentowanie powiedzenia wybranego myśliciela renesansu;

Po rozegraniu wszystkich konkurencji, klasyfikacja turnieju wyglądała następująco:

1 miejsce- klasa IId ;
2 miejsce- klasa IIc;
3 miejsce- klasa IIb;
4 miejsce- klasa IIa.


Każda klasa otrzymała dyplom i punkty w współzawodnictwie klas. Uczniowie otrzymali także dodatnie punkty z zachowania. Organizatorem turnieju była pani mgr Helena Gowdziak - nauczyciel historii.