Hymn szkoły

 

Od pierwszej klasy do ostatniej zbratani wspólnym celem

tworzymy razem swoją przyszłość zdążając w życie śmielej.

Każdego dnia po parę kroków zbliżamy się do świata

tajemnic przecież tyle wokół, w człowieku w ziemi w kwiatach.

  Ref:

Cześć nasza szkoło, cześć.

Tu dla nas drugi dom.

Dla ciebie nasza pieśń.

Ufamy w dobroć twą.

Niechaj co dzienny trud,

mądrością krzepi nas.

Sięgniemy wyżej gwiazd

I prześcigniemy czas.