Historia

 

szkola

Gimnazjum w Jasieniu jest jedyną tego typu placówką oświatową funkcjonującą w gminie Jasień. Do naszego gimnazjum przychodzą uczniowie z trzech szkół podstawowych: w Jasieniu, Golinie i Wicinie. W naszej szkole przeciętnie uczy się ponad 300 uczniów w 12 oddziałach. Uczniowie zamieszkali poza Jasieniem są dowożeni do szkoły dwoma autobusami. Zajęcia obowiązkowe w poniedziałek, środę i piątek kończą się o godz. 14.30 a we wtorek i czwartek o 15.30. Dysponujemy w miarę nowym budynkiem szkolnym z 9 salami lekcyjnymi oraz świetlicą, pracownią komputerową, niewielką biblioteką i chlubą naszego gimnazjum - salą gimnastyczną o wymiarach 30x20m z pełnym zapleczem, oddaną do użytku w czerwcu 2002 roku. Szkoła także tętni życiem po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Funkcjonuje kawiarenka internetowa, odwiedzana również często przez absolwentów. Ponadto SKS, kółko historyczne, geograficzne, polonistyczne, biologiczne, wokalne, europejskie i matematyczne na różnych poziomach. Większość zajęć jest prowadzona przez nauczycieli społecznie i za to im bardzo dziękujemy. W szkole działa samorząd uczniowski, który jest bardzo ważnym "pomocnikiem" w prowadzeniu szkoły a imprezy przez nich przygotowywane potwierdzają, że powołanie gimnazjów było pomysłem jak najbardziej trafnym. W roku szkolnym 2002/2003 gimnazjum nasze przystąpiło do zadania "Szkoła z klasą". Było to bardzo trudne zadanie, ale wiele imprez związanych z tym zadaniem na długo pozostanie w uczniowskiej pamięci. W październiku roku 2003 szkoła nasza otrzymał tytuł "Szkoła z klasą".

Datą, która na stałe wpisała się w karty historii szkoły był dzień 16 czerwca 2004 r., kiedy to po wcześniejszych przygotowaniach i organizowanych wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły wyborach, placówka otrzymała akt nadania imienia. Od tego dnia pełna nazwa brzmi: Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jasieniu.

patron

Patron szkoły ceniony jest za odwagę i wytrwałość w realizowaniu wyznaczonych celów. Osiągnięcia naukowe uhonorowane nagrodami Nobla zapewniły tej wspaniałej, acz skromnej kobiecie trwałe miejsce w historii Europy. Wybór patrona jest bezpretensjonalnie trafny, przecież Maria Skłodowska - Curie to wzorzec osobowy godny naśladowania, który wyrabia w uczniach chęć zdobywania i pogłębiania wiedzy, poznawania świata oraz szacunku do drugiego człowieka.
Uroczysty dzień nadania imienia poprzedzony został licznymi konkursami, np. literackim, plastycznymi oraz wiedzy o życiu i pracy patrona.
W dniu 16 czerwca 2004 r. już od samego rana trwały ostatnie przygotowania. Gorączkowo oczekiwano zaproszonych gości i rozpoczęcia tak ważnej dla gimnazjum uroczystości.
Gdy wybiła godzina 11, dyrektor szkoły mgr Joanna Stachowiak przywitała całą społeczność uczniowską, grono pedagogiczne i przybyłych gości : kierownika Oddziału zamiejscowego Lubuskiego Kuratorium w Żarach p.Teresę Przychodzeń, starostę powiatu żarskiego
p. Stanisława Wojtyłę, burmistrza Miasta i Gminy Jasień p. Helenę Sagasz, księdza prałata prof. Romana Wróbla, prezesa oddziału ZNP w Jasieniu p. Reginę Kujawską - Szypiłko, dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola oraz przedstawicieli Rady Rodziców, sponsorów i przyjaciół naszej szkoły.

burmistrz


Po wystąpieniu pani dyrektor rozpoczął się apel, przygotowany przez uczniów gimnazjum, w którym przedstawiono kilka epizodów z życia patronki - doświadczenia chemiczne, wywiad z córką Ireną, prowadzony w języku francuskim z polskim tłumaczeniem. Łącznikiem między poszczególnymi częściami przedstawienia były piosenki wykonane również w wersji francuskiej. Ów język jest znany uczniom gimnazjum, gdyż jest jednym z języków obcych nauczanych w szkole.
Po montażu słowno - muzycznym głos zabrali zaproszeni goście, którzy wyrażali swój podziw i uznanie dla aktorów-uczniów gimnazjum oraz pomysłodawcy i organizatorów uroczystości. Padały tu przede wszystkim słowa podziękowania, ogromnego wzruszenia i prawdziwego entuzjazmu dla ogromu pracy włożonej w to przedsięwzięcie.
Następnie wszyscy zebrani udali się na piętro szkoły, gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej. Odsłonięcia dokonali: kierownik Oddziału Zamiejscowego Lubuskiego Kuratorium w Żarach p. Teresa Przychodzeń, burmistrz Miasta i Gminy Jasień
p. Helena Sagasz, dyrektor Gimnazjum mgr Joanna Stachowiak, przewodniczący Rady Rodziców p. Jerzy Bartosik i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Adam Wcisło.
Od tego dnia Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie to szkoła, której uczniowie wzorem patrona będą starali się odnaleźć swoje miejsce w nowej Zjednoczonej Europie, wytrwale i cierpliwie kształcić swoje umiejętności i efektywnie dążyć do wytyczonego celu.