Przedmiotowe Systemy Oceniania 
rok szkolny 2015/2016
 


Przedmiot PSO klasa 1 klasa 2 klasa 3
język polski
język angielski
M. Zych
język angielski 
E. Potaszyńska
język niemiecki      
historia
wos ------------------
muzyka
plastyka
matematyka
fizyka
chemia   M.Sabik      
chemia K.Piotrowska
biologia
geografia
informatyka ------------------
w-f      
edb      
zaj_dziewiarskie        
zaj. kulinarne        
zaj. majsterk.        
zaj. taneczne        
Do góry