Rekrutacja 2016/2017
 
 

Rekrutacja do klasy pierwszej Gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Dokumenty do pobrania dostępne są w plikach:
 

   Zgłoszenie ucznia z obwodu

 

   Aktywne zgłoszenie ucznia z obwodu

 

   Zgłoszenie ucznia spoza obwodu

 

   Aktywne zgłoszenie dziecka spoza obwodu

 

   Regulamin rekrutacji do Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

   Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

 

   Komunikat-rekrutacja

   Zarządzenie

 

   Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

   Oświadczenie dotyczące wielodzietnej rodziny

 

   Oświadczenie religia_etyka

Autor: dyrektor Bogumiła Gudzowska