Analizy i wyniki 
egzaminu gimnazjalnego 2002-2013
 


 *  Analiza wyników egzaminu  gimnazjalnego w latach 2002-2013

 *  Uczniowie z najwyższymi wynikami z egzaminu gimnazjalnego 2002-2011

 *  Uczniowie z najwyższymi wynikami z egzaminu gimnazjalnego 2002-2011