Kolega z Afryki

 

 


 Juz kolejny 6. rok uczniowie naszej szkoły pod opieką pani katechetki Elżbiety Michalskiej prowadzą zbiórkę funduszy na czesne dla naszego kolegi z Afryki - Ndonga Sidoine (czyt.: sidłan) z Esseng w Kamerunie Uczy się on w placówce prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
 W poprzednim roku zebraliśmy 250 złotych. W tym roku pewnie pobijemy rekord, gdyż do tej pory (grudzień) zebraliśmy ponad 130 złotych, co wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb.
Wyniki zbiórki ogłosimy w czerwcu.
Poza naszą szkołą placówkę Ndonga wspiera m.in. Ruch Maitri. W 2007 roku otrzymała od Ruchu Maitri 2000 €.
Adopcja Szkolna
Adopcja Szkolna to pilotażowy program pomocy w nauce afrykańskim dzieciom zintegrowany z Adopcją Serca. Idea programu zrodziła się z rozmów, jakie prowadził ośrodek lubelski Ruchu MAITRI z Siostrą Mirosławą Leszkowską ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów pracującą w Demokratycznej Republice Kongo na temat zmian jakie zachodzą w społecznościach afrykańskich i nowych formach pomocy. Podczas wizyt domowych składanych rodzinom dzieci objętych programem Adopcji Serca czy w rozmowach prowadzonych w ośrodku zdrowia, okazało się, że wiele dzieci spoza Adopcji, mimo posiadania obojga bądź jednego z rodziców i odpowiednich warunków bytowych, nie uczęszcza do szkoły i nie korzysta z możliwości leczenia wyłącznie ze względu na brak możliwości opłacenia nauki i ewentualnej opieki medycznej przez ich rodziców. Z relacji Siostry Barbary Pustułki, pracującej w ośrodku zdrowia w Ntamugenga wynika, że niektóre rodziny po raz kolejny (po bratobójczych walkach, klęskach żywiołowych, kradzieżach) rozpoczynają swoje życie, budowę domów. „Sytuacja nadal jest niepewna, ale oni już nie myślą o opuszczeniu domu, o ucieczce. Wydaje się, że są gotowi, że już dojrzali….” Konieczne jest, więc wsparcie takich rodzin w tych dwóch aspektach. Koszt owej pomocy został obliczony na 7 dolarów (USD) miesięcznie. Adopcja Szkolna przybiera, więc formę swoistego „naukowego mecenatu”. Rodzic adopcyjny, który zaangażuje się w taką formę opieki ma za zadanie pokrycie kosztów nauki i ewentualnego leczenia przez cały okres edukacji swego dziecka. Tak jak w przypadku Adopcji Serca otrzymuje kwestionariusz adopcyjny z danymi dziecka i może nawiązać z nim kontakt listowny. W Polsce Adopcja Szkolna skierowana jest przede wszystkim do tych osób, które często dysponując jedynie przysłowiowym „wdowim groszem” nie są w stanie wyasygnować wyższych kwot niż 20,00 złotych miesięcznie i włączyć się w istniejące już dzieła. Mamy nadzieję, że opisana wyżej forma pomocy zyska akceptację i przychylność wielu szlachetnych ludzi.
Warunki pomocy "Adopcji Serca" w szkole podstawowej
Warunkiem przystąpienia do programu jest nadesłanie wypełnionej deklaracji i opłacenie:
składek za minimum 3 miesiące utrzymania dziecka w wysokości:
miesięcznie równowartość 13 €uro ( w tym 1€ koszty administracyjne) .
Program obejmuje sieroty ze szkoły podstawowej i te, które jeszcze nie rozpoczęły nauki. Pomoc trwa tak długo aż sierota się usamodzielni (najczęściej do 18 roku życia, ale w uzasadnionych przypadkach dłużej).
Wykonanie:
Dominika Dubiel kl. 2d
Tomasz Dubiel kl. 2d